Warsztaty dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa małopolskiego w ramach projektu pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 będą realizowane w 5 obszarach tematycznych w formie 2 dniowych zajęć w grupach 15 osobowych.

Działania w ramach projektu realizowane będą w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na
terenie województwa małopolskiego.

I. "Budowa strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych"

I grupa – 15 przedsiębiorców w terminie do 31 stycznia 2017 r.

II grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 marca 2017 r.

III grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-30 września 2017 r

IV grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 sierpnia 2018 r. (nabór trwa )

V grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 października 2018 r.(nabór trwa)


II. „Komunikacja międzykulturowa w odniesieniu do kluczowych kierunków zdefiniowanych w projekcie”

I grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 30 kwietnia 2017 r.

II grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 lipca 2017 r.

III grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 – 30 września 2018 r. (nabór trwa)

IV grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 października 2018 r.(nabór trwa)

V grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 stycznia 2019 r.

VI grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 30 kwietnia 2019 r.


III. "Aspekty prawne i finansowe ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu”

I grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 30 czerwca 2018 r.

II grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 sierpnia 2018 r.( nabór trwa)

III grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 – 30 września 2018 r.(nabór trwa)

IV grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 listopada 2018 r.

V grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 31 stycznia 2019 r.

VI grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 30 kwietnia 2019 r.


IV. „ Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu”

I grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-30 września 2018 r. (nabór trwa)

II grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 października 2018 r ( nabór trwa)

III grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01– 30 listopada 2018 r.

IV grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01- 31 grudnia 2018 r.

V grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-28 lutego 2019 r.

VI grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 maja 2019 r.


V. „Warsztaty z praktykami z branży,
którzy weszli na rynki zagraniczne”

I grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01- 30 września 2018 r.(nabór trwa)

II grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 – 30 października 2018 r.(nabór trwa)

III grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 – 31 listopada 2018 r.

IV grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01 - 30 grudnia 2018 r.

V grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 marca 2019 r.

VI grupa – 15 przedsiębiorców w terminie od 01-31 maja 2019 r.

Prosimy kontaktować się:

z Panią Teodozja Piotrowicz-Rurarz – specjalista ds. warsztatów

tel. +48 666 343 089

e-mail: t.rurarz@pracodawcy.org.pl

Kogo zapraszamy

Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Małopolska, które planują ekspansję zagraniczną. Podejmowane przez nas działania będą wspierały te plany MMSP.
Projekt jest dedykowany bezpośrednio dla przedstawicieli firm, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Dlaczego:

Wśród przedsiębiorców zauważalne jest istnienie grupy barier, trudnych do zmierzenia przy pomocy tradycyjnych narzędzi, niemniej jednak odczuwalnych w codziennej praktyce funkcjonowania firm zarówno już obecnych na rynkach zagranicznych, jak i planujących wejście na nie. Bariery te związane są z uwarunkowaniami kulturowymi oraz sposobem w jaki powiązania marek poszczególnych produktów i usług z konkretnymi krajami i regionami funkcjonują w powszechnej świadomości konsumentów.
Z tego punktu widzenia szczególnie odczuwalne dla polskich eksporterów jest zakorzenione w kulturze wspieranie narodowej gospodarki, przejawiające się wysokim stopniem lojalności konsumentów względem marek krajowych i regionalnych. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim społeczeństw Europy Zachodniej i takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja. Lojalność o której mowa z reguły idzie w parze z nieufnością do „obcych” marek i produktów, szczególnie takich, za którymi nie stoi silna marka narodowa i/lub regionalna.
W chwili obecnej Polska nie posiada jednolitego systemu wspierania marek narodowych i regionalnych, ukierunkowanego na systematyczne budowanie ich siły i rozpoznawalności poza granicami kraju. W zestawieniu TOP 500 marek na świecie od wielu lat brakuje polskich firm, co jest efektem ich niskiej rozpoznawalności i braku wsparcia ze strony mocnej marki narodowej i regionalnej, porównywalnej do tego, na jakie mogą liczyć firmy np. z Niemiec.
W tej sytuacji bardzo częstą strategią, wybieraną przez przedsiębiorców jest ukrywanie polskiego pochodzenia danej marki poprzez nadanie jej obcojęzycznej nazwy (najczęściej w jęz. angielskim) oraz wyeliminowanie z bieżącej komunikacji informacji i komunikatów mogących wskazywać na jej rzeczywiste pochodzenie (np. brak nazwisk pracowników na stronie internetowej firmy).
Innym problemem jest nacisk zagranicznych partnerów biznesowych na ukrywanie polskiego pochodzenia towarów, bardzo często wywierany na przedsiębiorców. Polscy dostawcy bardzo często są zmuszani do oznaczania swoich produktów znakiem „made in Europe”. Sytuacja taka stwarza barierę świadomościową – hasła „produkt polski” „Made in Poland” nie wywołują żadnych skojarzeń w świadomości zagranicznego odbiorcy, co z kolei powoduje osłabienie pozycji polskich eksporterów w konkurencji z firmami, których marki korzystają z siły i rozpoznawalności brandów narodowych i regionalnych. Sytuacja taka pogłębia również opisaną wcześniej barierę nieufności, brak skojarzeń bowiem w naturalny sposób przekłada się na anonimowość produktów i marek na danym rynku.