Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorców z 7 RIS województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnych Warsztatach realizowanych w pięciu obszarach tematycznych, w formie dwudniowych zajęć. Formuła zakłada pracę w grupach piętnastoosobowych..

Korzyści z udziału w warsztatach

Biorąc udział w wydarzeniu, dowiecie się, jakie są sposoby niwelujące bariery wejścia na rynki zagraniczne oraz możliwości nabycia specyficznych kompetencji, niezbędnych do realizowania strategii działalności międzynarodowej waszego przedsiębiorstwa.


Jeżeli posiadasz strategię lub plan wejścia na rynki zagraniczne, zweryfikuj swoje pomysły podczas case study z czołowymi ekspertami.


Programy warsztatów koncentrować się będą na kilku aspektach strategii internacjonalizacji MŚP:

1. Jak opracować skuteczną strategię marki i budować przewagę konkurencyjną pozycji firmy na rynkach zagranicznych?

2. Jak profesjonalnie komunikować na rynkach o odmiennej kulturze od naszej, poznać niuanse międzykulturowe aby skutecznie wejść z ofertą na rynki zagraniczne, pozyskać nowych partnerów biznesowych?

3. Jak skorzystać z nowych źródeł finansowania eksportu z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz finansowych, aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę nieudanego wejścia na rynki zagraniczne?

4. Jak zwiększyć efektywność działań proeksportowych na rynkach zagranicznych?

5. Spotkaj się z Praktykami z branży, którzy weszli na rynki zagraniczne. Podzielą się swoim doświadczeniem i powiedzą, jaki obrać kierunek, aby zrealizować cele oraz jakie pułapki czyhają na drodze do sukcesu.


Możliwości i zasady udziału w projekcie /warsztaty:

1. Wsparciem objęte są firmy sektora MŚP z województwa małopolskiego.

2. Oferujemy udział w otwartych warsztatach, podczas których zdobędziecie zestaw unikatowej wiedzy oraz kompetencje, niezbędne do realizowania strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

3. W ramach warsztatów dajemy możliwość weryfikacji Waszych strategii lub planów wejścia na rynki zagraniczne.

4. Jedna firma może uczestniczyć we wszystkich sesjach warsztatowych.


I. "Budowa strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych"

Oferujemy warsztaty podzielone na V grup, każda grupa 15 przedstawicieli przedsiębiorców. Warsztaty realizowane będą w okresie od I kwartału 2017 r. do II kwartału 2018 r.

II. „Komunikacja międzykulturowa w odniesieniu do kluczowych kierunków zdefiniowanych w projekcie”

Oferujemy warsztaty podzielone na VI grup, każda grupa 15 przedstawicieli przedsiębiorców. Warsztaty realizowane będą w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

III. "Aspekty prawne i finansowe ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu”

Oferujemy warsztaty podzielone na VI grup, każda grupa 15 przedstawicieli przedsiębiorców. Warsztaty realizowane będą w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

IV. „ Zwiększenie efektywności działań proeksportowych poprzez współpracę z kluczowymi instytucjami otoczenia biznesu”

Oferujemy warsztaty podzielone na VI grup, każda grupa 15 przedstawicieli przedsiębiorców. Warsztaty realizowane będą w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.

V. „Warsztaty z praktykami z branży, którzy weszli na rynki zagraniczne”

Oferujemy warsztaty podzielone na VI grup, każda grupa 15 przedstawicieli przedsiębiorców. Warsztaty realizowane będą w okresie od II kwartału 2017 r. do II kwartału 2019 r.


Prosimy kontaktować się:

z Panią Teodozja Piotrowicz-Rurarz – specjalista ds. warsztatów
tel. +48 666 343 089
e-mail:
t.rurarz@pracodawcy.org.pl