Posiedzenie panelu ekspertów Mapy Marek

2017-10-31 Posiedzenie panelu ekspertów Mapy Marek

 Dobiega końca opracowanie Mapy Marek województwa Małopolskiego realizowane przez wykonawcę zamówienia Firmę Kantar Millward Brown S.A.

Jednym z ostatnich etapów opracowania Mapy Marek było spotkanie-panel ekspertów, poświęcony omówieniu listy firm/marek małopolskich, które zostały wstępnie wytypowane do tytułu Ambasadora Małopolski.

W przyjętych założeniach - Ambasador Małopolski to tytuł przyznawany firmom/markom małopolskim, które z racji swoich aktualnych dokonań lub potencjału rozwojowego, wynikających z innowacyjności, dopasowania do trendów rynkowych, unikalnego profilu działalności czy dynamiki zarządzania - już są lub mogą stać się w przyszłości swoistą wizytówką regionu Małopolski w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej.

Spotkanie odbyło się 25 października br. w Krakowie.

Wzięli w nim udział:

Zbigniew Bartuś, publicysta;

Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie;

Agnieszka Jureczko-Knera, kierownik w Zespole ds. Promocji Marki Małopolska, U.Marszałkowski;

Dr Michał Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

Rafał Kulczycki, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, UM Krakowa;

Leszek Langer, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy;

Robert Maciaszek, dyrektor Dep. Rozwoju Gospodarczego, U.Marszałkowski;

Wojciech Pelowski, szef oddziału Agory SA w Krakowie;

Wojciech Przybylski, prezes zarządu, Krakowski Park Technologiczny;

Tomasz Sokół, z-ca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości;

Wojciech Żurawski, korespondent Agencji ThomsonReuters w Krakowie.

W pierwszej części spotkania dr Piotr Łukasiewicz oraz dr Maciej Kos z instytutu badawczego Kantar Millward Brown (przedstawiciele wykonawcy) przedstawili etapy, metodologię badania oraz wyniki sondażu wśród mieszkańców Małopolski i wywiadów z ekspertami, które wyłoniły listę kandydatów do tytułu Ambasadora.

W trakcie dyskusji podnoszono następujące zagadnienia i zalecenia:

- Możliwość wykorzystania wizerunku Krakowa dla uwiarygodnienia firm działających w Małopolsce. Wymaga to m.in. synchronizacji 2 światów: dziedzictwa historycznego i przemysłu high-techowego, z którego region jest coraz bardziej znany.

- Metodologia nadawania tytułu Ambasadora musi być precyzyjna. Należy rozstrzygnąć, czy mają do niej trafić tylko firmy innowacyjne działające w nowoczesnych branżach, czy także firmy, które są nowoczesne, ale działają w branżach tradycyjnych.

- Czy należy wyróżniać na równi firmy z poszczególnych 7 Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, czy też wyróżniać liczniejszą reprezentację branż, które najpełniej uosabiają potencjał regionu.

- Większość firm nominowanych do tytułu to firmy nieznane szerszej publiczności, ale doskonale radzące sobie w segmencie business-to-business. Czy rozpoznawalność powinna być zatem kryterium kwalifikacyjnym?

- Projekt dotyczy wyłącznie firm z segmentu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tymczasem wizytówkę regionu stanowią firmy-giganci z branży stalowej, chemicznej, stolarki okiennej czy komputerowej. Czy należy to zagadnienie uwzględnić przy prezentacji wyników.

- Postulowano by wśród kryteriów wyboru uwzględnić takie jak:

1. Innowacyjność branży

2. Produkcja własna (czy kopiowanie)

3. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

4. Zdobyte wyróżnienia

5. Aktywność w zabieganiu o środki rozwojowe

6. Działania na rzecz wartości społecznych (CSR)

Należy też wziąć pod uwagę, czy dana firma nie spotykała się z zarzutami o niewłaściwe praktyki.

Ustalono, że uczestnicy spotkania uzupełnią przedstawioną listę o własne kandydatury. Zakończenie prac nad opracowaniem Mapy Marek przewidywane jest na grudzień 2017 r.


ZDJĘCIA

display_20171025_111034.jpg display_20171025_111113.jpg display_20171025_111122.jpg display_20171025_111140.jpg display_20171025_111152.jpg display_20171025_123746-kopia2.jpg 44032512_2090296787952312_8678499381738995712_n.png