Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w Warszawie (lider) i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Krakowie realizują projekt „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” skierowany do 90 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Celem projektu zwiększenie potencjału gospodarczego małopolskich przedsiębiorstw poprzez realizację działań promujących małopolską gospodarkę za granicą oraz udzielenie bezpośredniego wsparcia 90 przedstawicielom małopolskich firm z 7 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, ułatwiającego skuteczne konkurowanie na rynkach międzynarodowych.

To projekt całkowicie unikatowy. W dobie internetu i globalnej gospodarki, nie ma możliwości rozwoju firmy bez skutecznej promocji i komunikacji o firmie i jej produktach.

Mamy Wam wiele do zaoferowania w ramach projektu, przede wszystkim promocję waszych firm, waszych produktów lub usług.


Jesteśmy w trakcie opracowywania Mapy Marek województwa Małopolskiego, którą będzie promowała wasze firmy w kraju jak i za granicą (placówki, misje gospodarcze) i w internecie. W Mapie Marek planujemy umieścić minimum 140 małopolskich marek (firm).

Skorzystajcie z okazji, aby wypromować firmę.

Może wasze firmy będą Ambasadorami małopolski i Polski.

1. Mapa Marek regionu Małopolskiego uwzględniać będzie

Siłę marki z podziałem na 7 RIS:
a)poziom regionalny - marki rozpoznawalne w regionie, marki niszowe – potencjał ekonomiczny oraz skala oddziaływania na region małopolski, potencjał do rozwoju danej marki: poziom krajowy, poziom
europejski;

b)poziom krajowy – małopolskie marki rozpoznawalne na poziomie krajowym, potencjał ekonomiczny oraz skala oddziaływania na Polskę:
•potencjał do rozwoju danej marki na poziomie europejskim,
•oddziałujących na markę kraju,
•marki regionu małopolskiego jako Ambasadorzy Polski,
•marki pretendujące do roli Ambasadora Polski;

c)poziom europejski - małopolskie marki rozpoznawalne w Europie, w danej branży w Europie, potencjał ekonomiczny oraz skala oddziaływania – w tym:
•potencjał do rozwoju danej marki,
•potencjał eksportowy wejścia na inne rynki zagraniczne.

2. Planujemy 2 Konferencje krajowe dla małopolskich przedsiębiorców MSP z dziennikarzami krajowymi w celu promocji i nawiązania kontaktów biznesowych.

3. Planujemy przeprowadzić promocję i prezentację oferty waszych produktów i usług przedsiębiorców MSP województwa małopolskiego podczas 3 dniowych wizyt studyjnych w których wezmą udział 10 dziennikarzy zagranicznych i 10 kluczowych dziennikarzy krajowych.

Kluczowi dziennikarze krajowi i zagraniczni odwiedzą wasze firmy. To ogromna szansa na promocję waszych firm, produktów i usług oraz większą rozpoznawalność waszych firm.

4. Oferujemy wam 2 Konferencje w Brukseli dla przedsiębiorców MSP z województwa małopolskiego w celu promocji i nawiązania kontaktów biznesowych.

Będziecie mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, z lobbystami. Porozmawiacie i przedstawicie wasze bariery wejścia na rynki UE. Opowiecie o swoich problemach i możliwościach rozwiązania.

5. Dostarczymy analizy wejścia na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

6. Realizujemy dla was cykl 2-dniowych Warsztatów dla małopolskich przedsiębiorców MSP z zakresu:
a)”Budowy strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych”
b)„Komunikacji międzykulturowej”
c)„Aspektów prawnych i finansowych ze wskazaniem aktualnych źródeł finansowania eksportu”
d)„Zwiększenia efektywności działań proeksportowych”
e)„z Praktykami z branży, którzy weszli na rynki zagraniczne”

Jeżeli posiadacie strategię lub plany wejścia na rynki zagraniczne, możecie je zweryfikować podczas case study z ekspertami: Panią Justyną Zajączkowską i Panem Łukaszem Skotnickim.

Programy warsztatów koncentrować się będzie na kilku aspektach strategii internacjonalizacji MŚP:
•Jak opracować skuteczną strategię marki i budować przewagę konkurencyjną pozycji firmy na rynkach zagranicznych,
•Jak profesjonalnie komunikować na rynkach o odmiennej kulturze od naszej, poznać niuanse międzykulturowe aby skutecznie wejść z ofertą na rynki zagraniczne, pozyskać nowych partnerów biznesowych,
•Poznać nowe źródła finansowania eksportu i uwzględnieniem aspektów prawnych i finansowych aby nie wpaść w pułapkę nieudanego wejścia na rynki zagraniczne,
•Podpowiedzą, co zrobić, aby zwiększyć efektywność twoich działań proeksportowych na rynkach zagranicznych,
•Spotkajcie się z Praktykami z branży, którzy weszli na rynki zagraniczne. Podpowiedzą Ci czego nie robić, jakich błędów nie popełniać.

W chwili obecnej uruchomione są 2 tematyczne warsztaty:

a) „Budowa strategii marki i przewagi konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych”
b)„Komunikacja międzykulturowa”


Najbliższe terminy realizacji warsztatów to koniec sierpnia i wrzesień br.

Zachęcamy was do wzięcia udziału w projekcie. Mamy wam dużo do zaoferowania. Macie możliwość znaleźć się na Mapie Marek regionu Małopolskiego (powstanie do końca roku), to największa promocja i nobilitacja dla waszych firm.


Rekrutację do projektu prowadzi Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Krakowie.
Kontakt:

Teodozja Piotrowicz-Rurarz – specjalista ds. warsztatów
tel. +48 666 343 089
e-mail: t.rurarz@pracodawcy.org.pl