"Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska"

2019-04-26 "Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska"

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, 24 kwietnia, odbyła się debata w sejmie nt. "Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska".  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów, przedsiębiorcy, marszałkowie województw, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz parlamentarzyści.

Debatę poprowadził poseł Marcin Duszek, przewodniczący Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Jako pierwszy zabrał głos Paweł Tyszkiewicz przedstawiciel Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Poruszył kwestię dlaczego warto mówić do polityków o markach - firm, regionu, kraju. Dowodził, że silna Marka Polska to nie tylko większa rozpoznawalność Polski na świecie. To także większa zdolność konkurowania polskich produktów i usług na wszystkich rynkach, a co za tym idzie – wzrost siły polskiej gospodarki i szansa na nowe miejsca pracy i wyższe zarobki Polaków. To również większy ruch turystyczny, wzmocnienie oddziaływania polskiej kultury, zachęta dla inwestorów oraz powód do większej dumy Polaków z sukcesów gospodarczych, społecznych, sportowych, kulturalnych i naukowych kraju.

Kolejnym z prelegentów był Paweł Ciacek z Kantar Millward Brown, który przybliżył uczestnikom badanie Mapa Marek. Powiedział, ze kreowanie i wzmacnianie własnej marki to szansa i „rezerwa” rozwojowa dla małopolskich MŚP. Wyjaśnił, że przedsiębiorców należy przekonywać, że marketing nie jest alternatywą dla jakości produktu, lecz powinien wzmacniać jej percepcję, a silna marka to także otwarcie ścieżki eksportowej. 

Następnie uczestnicy debaty usłyszeli o wpływie marki na biznes, temat poruszył Mariusz Przybył z BNA. Powiedział, że to marka buduje wartość przedsiębiorstwa i kształtuje poczucie wartości ludzi. Dowodził, że produkt staje się marką gdy zyskuje osobowość. Kiedy zaczyna wyróżniać się na tle konkurencji w sposób znaczący (i wiarygodny) dla konsumentów.

Kuba Giedrojć z Konfederacji Lewiatan na przykładzie badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan, zaprezentował bariery rozwoju polskich firm. Według prezentowanego raportu, zdaniem przedsiębiorców wzrost inwestycji hamują: rosnące koszty zatrudnienia (18 proc.), gorsza sytuacja rynkowa, mniejszy popyt (14 proc.), niepewność sytuacji politycznej (10 proc.), częste zmiany w prawie, niejasne przepisy (10 proc.), przewidywane spowolnienie gospodarcze (6 proc.) oraz trudniejszy dostęp do finansowania (6 proc.).

Natomiast o barierach eksportu opowiedziała Małgorzata Bonikowska z THINKTANK.  Opowiedziała o kierunkach ekspansji polskich firm, które coraz śmielej wychodzą za granicę i rozwijają się coraz dalej. Do tej pory firmy skupiały się głównie na Unii Europejskiej, teraz wychodzimy również w stronę krajów arabskich, Ameryki Południowej, Indii, Chin, Azji Środkowej. Małgorzata Bonikowska zaprezentowała również jak Polska na tle krajów EŚW wygląda innych rynków.   

Debatę podsumował Michał Kociankowski z Synergion. Powiedział co można zmienić, żeby polepszyć wizerunek polskich marek. Tworzenie marki to proces wymagający nakładów, marki nie powstają same z siebie, nie są efektem ubocznym „poważnej” działalności.ZAŁĄCZNIKI

1_Dlaczego chcemy mowic o markach_ P.Tyszkiewicz_pdf.pdf
2_Mapa Marek _badanie _P.Ciacek_pdf.pdf
3_Wpływ marki na biznes_M.Przybyl_pdf.pdf
4_Bariery rozwoju_K.Giedrojc_pdf.pdf
5_Bariery wejscia na rynki_M.Bonikowska_pdf.pdf
6_Co robic aby bylo lepiej_M.Kociankowski_pdf.pdf