Konferencja "Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski".Bruksela 24 lipca 2019 r.

2019-07-01 Konferencja "Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski".Bruksela 24 lipca 2019 r.

W imieniu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt.: Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski.

Wydarzenie ma na celu zwrócenie uwagi na potencjał Małopolski i firm z tego regionu w tworzeniu inteligentnych specjalizacji i w ich ramach - partnerstw biznesowych z podmiotami z UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej i Brukseli. Jest jednocześnie jedną z pierwszych okazji do przedstawienia nowych europosłów z tego regionu. Małopolscy przedsiębiorcy oraz ich produkty i usługi są wciąż mało aktywni i słabo znani na rynku europejskim. Poprzez wydarzenie chcemy zwiększyć rozpoznawalność lokalnych małopolskich marek oraz pozytywnie wpłynąć na świadomość osób i instytucji działających w Brukseli co do potencjału tego regionu Polski.

W wydarzeniu udział wezmą przedsiębiorcy z Małopolski oraz osoby bezpośrednio działające w Brukseli – ze szczególnym uwzględnieniem liderów opinii, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji unijnych oraz organizacji aktywnych przy tych instytucjach.

Konferencja odbędzie się 24 lipca 2019 w godz. 11:00-16:00 w sali JDE 63 w Komitecie Regionów, Batiment Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, w Brukseli.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja: 

https://www.eventbrite.com/e/conference-smart-specialisation-from-malopolska-region-poland-tickets-64166968129Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski, angielski, francuski.