Małopolscy przedsiębiorcy z wizytą w Brukseli.

2019-07-26 Małopolscy przedsiębiorcy z wizytą w Brukseli.

Jakie biznesowe możliwości mają małopolscy przedsiębiorcy w Unii Europejskiej? Tego między innymi dowiedzieli się uczestnicy konferencji: "Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski", w Komitecie Regionów, w Brukseli, 24 lipca 2019 r.

Wyjazd do Brukseli miał na celu zwrócenie uwagi na potencjał Małopolski i firm z tego regionu w tworzeniu inteligentnych specjalizacji i w ich ramach partnerstw biznesowych z podmiotami z UE, szczególnie z Europy Zachodniej i Brukseli. Małopolscy przedsiębiorcy (ich produkty i usługi) są wciąż mało aktywni i niezbyt popularni na rynku europejskim. Inicjatywa miała zwiększyć rozpoznawalność małopolskich marek oraz pozytywnie wpłynąć na świadomość osób i instytucji działających w Brukseli. Wydarzenie stało się również jedną z pierwszych okazji do przedstawienia nowych europosłów z tego regionu.

W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy z Małopolski  , osoby bezpośrednio działające w Brukseli tj. liderzy opinii, przedstawiciele instytucji unijnych, organizacji i firm.

Konferencję „Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski” poprowadziła dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka THINKTANK. Zwróciła uwagę, na to jak ważna jest obecność przedstawili firm,ich stałej reprezentacji oraz lobbowanie ich interesów w Brukseli - miejsca stanowienia prawa i decydowania o zmianach. 

 

Tematem pierwszego wystąpienia był potencjał Małopolski i firm reprezentujących inteligentne specjalizacje tego regionu. O działalności swoich firm oraz o produktach i świadczonych usługach opowiedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw: JUKA sp. z o.o. sp. k., Prodromus Sp. z o.o., ULTIMATE SYSTEMS Sp. z o.o., Protech Sp. z o.o., UNIA Sp. z o.o.,  WAMECH P.A. WĄSIK Sp. J., K&K Recykling.


Następnie, Renata Jasiołek, kierownik Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli, omówiła  zakres   działań Przedstawicielstwa na rzecz przedsiębiorców. Zwróciła uwagę na istniejące organizacje i programy służące rozwojowi firm, i wspierające możliwości ekspansji zagranicznej. Przedstawiła rolę Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN). Mówiła również o możliwość kooperacji małopolskich przedsiębiorstw, z partnerami z UE w ramach Projektów Pilotażowych i Działań Demonstracyjnych Inicjatywy Awangarda. Zwróciła uwagę fakt, że budowanie partnerstw ponadnarodowych umożliwia bezpośrednie korzystanie ze środków finansowych UE,  dystrybuowanych przez  Komisję Europejską.

Martynas Barysas, dyr. dep. Business Europe i Adam Jarubas, europoseł EPP wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat szans i barier dla MŚP na jednolitym rynku europejskim. Małopolskie Inteligentne Specjalizacje (RIS) korelują bardzo ściśle z tymi, które funkcjonują w innych krajach europejskich, to daje niezwykłą szansę do znalezienia partnerów zagranicznych. Zarówno w ramach współpracy biznesowej, jak i projektowej. W Europie Polska ma opinię kraju bardzo przedsiębiorczego  – powiedział Martynas Barysas.

Jestem pod wrażeniem działalności i tak szerokiej oferty firm, które dziś się zaprezentowały - mówił europoseł Adam Jarubas. Zwrócił uwagę, na to jak ważne jest zaangażowanie firm w konsultacje regulacji prawnych, które tworzą się właśnie w Brukseli. Mają one ogromny wpływ na działalność firm, czy to w zakresie badań, rozwoju czy produkcji. Zmiany regulacji prawnych mogą generować czasem potężne obciążenia finansowe dla przedsiębiorstw. Podkreślił również jak ważna jest rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej. W dzisiejszych czasach nie wystarczy mieć produkt, trzeba go jeszcze właściwie zaprezentować i sprzedać. Aby tak się stało produkt musi  być rozpoznawalny - Marka ma znaczenie.

Poza udziałem w konferencji, przedsiębiorcy z małopolski uczestniczyli również w wizytach studyjnych  w  Parlamencie Europejskim, Przedstawicielstwie Województwa Małopolskiego, biurze Konfederacji Lewiatan, oraz  przedstawicielstwie  PGNiG w Brukseli.