Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP - rynek krajowy

2019-10-15 Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP - rynek krajowy


Szanowni Państwo,Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP na rynku krajowym". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale też do instytucji tworzących regionalny system wspierania mikro-, małych i średnich firm. 


Skoncentrowanie pomocy dla sektora MŚP w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach to unikatowa szansa rozwijania firm poprzez innowacje. Dziś to zresztą jedyna droga do podjęcia konkurencji z najnowocześniejszymi gospodarkami w Europie i na świecie. Globalizacja i rewolucja cyfrowa już wypierają z rynku tradycyjne przemysły i usługi. W ich miejsce powstają nowe, wymagające innych modeli biznesowych oraz zupełnie innego myślenia o czynnikach przewagi konkurencyjnej. Właśnie RIS są sposobem na oswojenie tych trendów. 


Użytecznej lektury!


ZAŁĄCZNIKI

Raport_Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP - rynek krajowy.pdf