Farmona

Jedna z wzorcowych marek małopolskich, o zasięgu i renomie ogólnopolskiej, budująca pozycję na rynkach zagranicznych (obecna w 60 krajach). Systematycznie rozwija swój portfel, prowadzi wszechstronną działalność promocyjną: TV, internet, trade, akcje społeczne. W regionie cieszy się wysoką świadomością oraz rozgłosem (echo mediowe: 57%) i zdaniem Małopolan zasługuje na miano wizytówki regionu.