Tukan Centrum Rehabilitacji

Ośrodek rehabilitacyjny w Nowym Sączu (narządy ruchu), a od 2011 r. także nowy kompleks w Łabowej (leczenie po incydentach i operacjach neurologicznych). Marka pozycjonuje się w wyższym segmencie rynkowym, obiecując wysokie standardy usług. Dostrzega też potencjał w oferowaniu terapii o kierunku gerontologicznym. Rozpoznawalna na razie raczej w skali lokalnej, ale odnotowywana w mediach (echo mediowe: 25%)