Vitberg

Marka producenta sprzętu rehabilitacyjnego, w tym pionierskiego urządzenia do wielostronnej wibroterapii. Podstawowe produkty oferowane przez markę znajdują zastosowanie w rehabilitacji pourazowej, łagodzeniu bólu i relaksacji - zarówno w placówkach medycznych, jak i w warunkach domowych. Marka dobrze odpowiada na zapotrzebowanie rynku związane ze starzeniem się się społeczeństwa oraz trendem fitnessowym.