Mo-Bruk

Początki działalności sięgają lat 80., a od 1996 marka buduje swoją pozycję w niezwykle przyszłościowej branży zarządzania i zagospodarowywania odpadów (składowania, utylizacja, recykling, w tym tzw. niebezpiecznych). Sprawnie zabiega i wykorzystuje dotacje unijne. Notowana na rynku New Connect od 2010 roku. Jest w pewnym sensie rozpoznawalna na poziomie regionalnym, choć ma przestrzeń do wzrostu (także jeżeli chodzi o życzliwe publiciry).