Deltafan

Marka założona w 1995 roku, stale rozszerzająca swoją ofertę i dystrybucję w zakresie wentylacji, ogrzewania, a także osuszania i schładzania powietrza. Realizuje i serwisuje projekty dla największych klientów o zasięgu ogólnopolskim, jak również dla mniejszych odbiorców działających w środowisku lokalnym.