Enwos

Marka z branży energetyki cieplnej i gospodarki wodno-ściekowej, która od chwili powstania w 1991 roku stopniowo rozszerza swój zasięg i skalę działania: od obsługi jednego przedsiębiorstwa, przez usługi dla jednego miasta, aż po projekty i dostarczanie multi-energii na terenie całego kraju (po uwolnieniu rynku energetyki). Marka chlubi się przestrzeganiem wyśrubowanych norm ekologicznych w realizowanych przez siebie inwestycjach.