Janex

Marka funkcjonuje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe wykonawstwo robót montażowych i instalacyjnych, a także bezpośrednią sprzedaż domów i mieszkań (ponad 200 zrealizowanych projektów) spełniających kryteria energooszczędności. Marka aktywnie zabiega o umocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, m.in w Czechach, gdzie posiada swój oddział, Francji i Republice Południowej Afryki.