CES

„CES” powstał w 1992 roku w Krakowie, jako pionier w instalacjach energoelektronicznych. Obecnie marka silnie osadzona jest w nurcie oszczędności energetycznej i energii odnawialnej. Za swoją misję uznaje: oferowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie oszczędzania energii; wspieranie inicjatyw służących ochronie bogactw naturalnych oraz promocję rozwiązań opierających się na wykorzystaniu zasobów odnawialnych.