Adrem Software

Marka definiuje swoją specjalizację jako „inteligentne monitorowanie dla nowoczesnego IT”. Działa od 1998 roku. Stworzyła ją grupa inżynierów, którzy przedstawiają się jako pasjonaci technologii sieciowych, a za swoją misję uznają dostarczanie systemów „dostępnych dla mniejszych firm i prostych do wdrożenia dla dużych”. Według informacji pochodzących z firmy, z modułów jej oprogramowania korzysta branża przemysłowa i instytucje na całym świecie.