Gold Drop

Gold Drop z Limanowej istnieje na rynku chemii gospodarczej od 1991r. Marka jest aktywna w działalności branżowej i społecznej, pozyskuje też środki UE. Deklaruje dbałość o wartości związane z ochroną środowiska naturalnego. Ma szeroką dystrybucję krajową, prowadzi sprzedaż on-line, oraz rozwija eksport, tworząc sieć przedstawicielstw na sąsiednich rynkach.