Warsztaty „Prawne i podatkowe aktualności na rynku krajowym i zagranicznym”.Kraków 29 - 30 maja 2019 r.

Zapraszamy na warsztaty „Prawne i podatkowe aktualności na rynku     krajowym i zagranicznym”.Szkolenie odbędzie się w dniach  29 - 30 maja 2019 r. w Hotelu Orient, ul. Sołtysowska 25 B w Krakowie.W...

Warsztaty "Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych".Kraków 22 - 23 maja 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie  „Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych –  warsztaty z praktykami”. Szkolenie odbędzie się w dniach  22 - 23 maja 2019 r. w Hotelu Orient, ul. Sołtysowska 25 B...

"Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska"

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, 24 kwietnia, odbyła się debata w sejmie nt. "Promocja polskich marek w kraju i za granicą na przykładzie Mapy Marek regionu Małopolska"....
O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, 
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Realizatorzy
Współpraca
Patronat medialny