Warsztaty "Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych".Kraków 16 - 17 lipca 2019 r.

Zapraszamy na warsztaty „Pozyskiwanie informacji na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw – weryfikacja firm i  kontrahentów na rynkach krajowych i zagranicznych”Szkolenie odbędzie się w dniach  16 - 17 lipca 2019 r. w Hotelu...

Konferencja "Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski".Bruksela 24 lipca 2019 r.

W imieniu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan oraz Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej (SAR) mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt.: Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich na przykładzie Małopolski.Wydarzenie ma na celu...

Mapa Marek na XI Forum Przedsiębiorców Małopolski

Co robić, by marka małopolska była równie silna jak bawarska czy kalifornijska i byśmy wszyscy czerpali z tego korzyści – odpowiedzi na to pytanie szukali eksperci, urzędnicy, przedsiębiorcy, liderzy najważniejszych organizacji gospodarczych, podczas XI...
O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, 
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Realizatorzy
Współpraca
Patronat medialny