Eksportowe wyzwania i szanse małopolskich MŚP

Eksportowanie nigdy nie było tak łatwe jak dzisiaj. Rząd, władze regionu, Unia Europejska, instytucje komercyjne – wszystkie te podmioty stworzyły bogaty zestaw narzędzi pomocowych dla przyszłych i obecnych eksporterów. Dzięki...

Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP - rynek krajowy

Szanowni Państwo,Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. Wyzwania i szanse rozwojowe MŚP na rynku krajowym". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, ale też do instytucji tworzących regionalny system...

Spotkanie otwarte "Wyzwania dla biznesu 2019-2010".Kraków 30 października 2019 r.

Z różnych źródeł potwierdzają się tezy, iż po ostatnich latach dynamicznego wzrostu, w 2019 roku gospodarka zwalnia. Na spowolnienie wpływ ma przynajmniej kilka przyczyn, wśród których należy wyróżnić m.in pogarszającą się koniunkturę w Unii...
O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, 
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Realizatorzy
Współpraca
Patronat medialny