Spotkanie otwarte "Wyzwania dla biznesu 2019-2010".Kraków 30 października 2019 r.

Z różnych źródeł potwierdzają się tezy, iż po ostatnich latach dynamicznego wzrostu, w 2019 roku gospodarka zwalnia. Na spowolnienie wpływ ma przynajmniej kilka przyczyn, wśród których należy wyróżnić m.in pogarszającą się koniunkturę w Unii...

Telewizyjna kariera krakowskiego robota

„Daj się poruszyć” - to hasło w pełni oddaje misję firmy założonej w Krakowie przez Bartłomieja Wielogórskiego i Grzegorza Piątka. Poruszająca jest też historia, która stoi za jej powstaniem.Wszystko zaczęło...

Warsztaty "Pozyskiwanie informacji i weryfikacja kontrahentów na rynkach zagranicznych".Kraków 22 - 23 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy na warsztaty „Pozyskiwanie informacji na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw – weryfikacja firm i  kontrahentów na rynkach krajowych i zagranicznych”Szkolenie odbędzie się w dniach  22 - 23 sierpnia 2019 r. w Hotelu Orient, ul....
O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” realizowany jest przez Stowarzyszenie Marketingowe SAR z siedzibą w Warszawie, 
w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan z siedzibą w Krakowie, 
w ramach Osi Priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. na terenie województwa małopolskiego.

Realizatorzy
Współpraca
Patronat medialny