Kontakt


Sar

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
– Lider projektu

Ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. +48 22 898 84 25
www.sar.org.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Renata Kwiatkowska - Mroczek – kierownik projektu
tel. + 48 519 253 305
e-mail: renata.mroczek@sar.org.pl

Anna Zimecka- specjalista ds. komunikacji i promocji
tel. +48 602 302 963
e-mail: anna.zimiecka@sar.org.pl

Lewiatan

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan – Partner
ul. Szlak 10/2A, 31-161 Kraków
tel. +48 12 294 06 03, +48 421 59 99
www.pracodawcy.org.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Kamilla Banasik- Brudny – koordynator projektu
tel. +48 12 294 06 03
e-mail: banasik@pracodawcy.org.pl

Teodozja Piotrowicz-Rurarz – specjalista ds. warsztatów
tel. +48 666 343 089
e-mail: t.rurarz@pracodawcy.org.pl