Kontakt


Sar

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
– Lider projektu

Ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
tel. +48 22 898 84 25
www.sar.org.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Lewiatan

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan – Partner
ul. Szlak 10/2A, 31-161 Kraków
tel. +48 12 294 06 03, +48 421 59 99
www.pracodawcy.org.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: